Planbesked

Här kan du läsa om hur du ansöker om planbesked, hur lång tid det tar och vad det kostar.

Om du vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas så ska du ansöka om planbesked. Det kan du behöva göra om till exempel en åtgärd du planerar göra inte är förenlig med den gällande detaljplanen eller om du planerar att väsentligt ändra användningen för ett område. När du ansöker om ett planbesked innebär det att kommunen tar ställning till om det är lämpligt att planlägga för den önskade åtgärden eller inte.

Ansökan

I din ansökan ska du ha med en karta som visar vilket område och vilka fastigheter som berörs. Omfattar området flera fastigheter eller ingår i en förening ska det framgå av underskrifter eller till exempel årsmötesbeslut att majoriteten är med i ansökan om planbesked.

Blankett för ansökan om planbesked Pdf, 67 kB.

Planbesked

Från den dagen som din ansöka inkommer till oss så tar det upp till 4 månader för dig att få besked. Beskedet är inte bindande och det kan därför inte överklagas. Avgiften för beskedet är bestämd i kommunens taxa för planverksamhet och tas ut oavsett om beskedet är positivt eller negativt. Om beskedet är positivt kan ett planavtal tecknas som reglerar kommunens och den sökandes åtaganden och skyldigheter. Det är den part som kommunen tecknar planavtalet med som står för kostnaden för att ta fram den nya detaljplanen.

Hur lång tid tar det?

Hur lång tid det tar att ta fram en ny detaljplan varierar från fall till fall. Enklare detaljplaner kan ta cirka ett år och mer komplicerade detaljplaner kan ta flera år att göra.

Vad kostar det?

Avgiften för planbesked är bestämd i kommunens taxa för planverksamhet och tas ut oavsett om beskedet är positivt eller negativt. Avgiften regleras i kommunens taxa för planverksamhet.

När ett positivt planbesked lämnats kan kommunen och den sökande teckna ett planavtal som reglerar kommunens och den sökandes åtaganden och skyldigheter.

När en detaljplan tas fram behövs det ofta genomföras olika utredningar för att få ett bra underlag. I de flesta fallen bekostas dessa av den sökande om det inte har överenskommits om annat i planavtalet.

Kommunens taxa för planverksamhet Pdf, 197 kB.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samhällsbyggnadsenheten

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefontider
Måndag-torsdag: 7.30-16.30
Fredag: 7.30-15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.