Hemtjänst

Hemtjänst innebär att äldre och personer som behöver hjälp och omsorg i hemmet får det. Hjälpen utformas efter var och ens behov – vi gör en behovsinventering. Tanken är att man ska kunna bo kvar i sitt eget boende, trots att man behöver hjälp.

Hemtjänst innebär att du kan ansöka om hjälp med de sysslor som du inte själv klarar av i hemmet. Det kan vara:

  • hjälp med personlig omvårdnad, till exempel klä på/av sig, duschning, att äta och dricka
  • hjälp med enklare hushållsgöromål, till exempel bäddning, bära ut hushållssopor och blomvattning
  • trygghet via trygghetslarm, telefonservice eller social tillsyn
  • promenader, viss ledsagning eller tillfällig avlösning för anhörig.

Hemtjänstens insatser anpassas till dina behov och kan variera från hjälp någon gång per vecka till omfattande hjälp flera gånger om dagen och även på natten. Nattetid är det undersköterskorna i hemtjänstens nattpatrull som kommer hem till dig.

När du beviljas hemtjänst kommer du få en kontaktperson. Denne kommer att ha det övergripande ansvaret för att dina beviljade insatser blir utförda på det sätt du önskar. Detta skrivs ner i en genomförandeplan. Kontinuitet uppnås genom att personalen är uppdelad områdesvis och att vi har ett modernt planeringssystem.

Hur ansöker jag?

Du kan kontakta biståndshandläggarna om du har frågor eller vill ansöka om hemtjänst.

Hemtjänst för tillfälliga besökare i Arboga kommun

Om du besöker Arboga kommun tillfälligt så kan du få hemtjänst av oss. Då behöver du kontakta din hemkommun och göra en ansökan. Hemkommunen utreder ditt hjälpbehov och skickar ett beslut om hemtjänstinsatser till oss.

För att vi ska kunna planera hjälpen på ett bra sätt som möjligt så behöver du kontakta din hemkommun i god tid innan besöket.

Hemtjänst vid tillfälliga besök i annan kommun än Arboga

Om du vill ha hemtjänst i en annan kommun än Arboga så kontaktar du din biståndshandläggare i Arboga kommun. Vi utreder ditt hjälpbehov och skickar beslut till den andra kommunen.

För att de ska kunna planera hjälpen på ett så bra sätt som möjligt behöver du kontakta oss i god tid innan besöket.

Kontakt

Karin Brodin

ENHETSCHEF HEMTJÄNST SÖDER

TELEFON
ADRESS

Box 87
732 22 Arboga

Anna Lokander

ENHETSCHEF HEMTJÄNST NORR

TELEFON
ADRESS

Box 87
732 22 Arboga

Senast uppdaterad: