Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att allmänna val, det vill säga val till kommun, landsting och riksdag och val till Europaparlamentet och eventuella folkomröstningar kan genomföras på ett demokratiskt riktigt sätt. Valnämnden utser också röstmottagare, geografiska röstningsområden, valdistrikt och val- och röstninglokaler.

Ledamöter

Valnämnden har fem ledamöter och fem ersättare.

Ordförande

Christina Johansson (M)

Vice ordförande

Kjell Wendin (KD)

Andre vice ordförande

Kjell Persson (S)

Ordinarie ledmöter

Marita Kvarnström (SD)
Kersin Rosenkvist (S)

Ersättare

Ronald Winther (SD)
Marianne Samuelsson (L)
Hans Ivarsson (C)
Kicki Hedström (V)
Elisabeth Erlandsson Kaufmann (MP)

Tjänstepersoner genomför

Det praktiska genomförandet av valnämndens beslut sker av tjänstepersoner, organiserade under kommunens valkansli.

Verksamheten är reglerad enlig lag.

Vallag (2005:837)


Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.