Snöröjning och halkbekämpning

Snö

Här finns information om snöröjning och halkbekämpning i Arboga kommun och hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att underlätta både snöröjning och halkbekämpning.

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning

Som väghållare för det kommunala vägnätet ansvarar Arboga kommun för snöröjning och halkbekämpning av gator, vägar, parkeringar, cykelvägar och gångbanor som gränsar till kommunens fastigheter och mark.

Fastighetsägaren ansvarar för tomtgräns och gångbana

Som fastighetsägare ansvarar du för snöröjning och halkbekämpning på gångbanan utmed hela tomtgränsen.

Enskilda hushåll får kostnadsfritt hämta sandningssand vid Arboga Kommunalteknik ABs förråd på Tegelvretsvägen 2.

Sanden finns i en röd trälåda efter gatan och det går att hämta sand dygnet runt. Ta med en hink, spade finns på plats. Du får inte ta sand ur andra sandningslådor som finns utplacerade i kommunen, denna sand är avsedd för akuta åtgärder på plats om fordon kör fast.

När och hur sker snöröjningen?

Snöröjningen påbörjas vid tre till åtta centimeters snödjup, beroende på om det är blöt eller torr snö.
Arboga Kommunalteknik AB har tillgång till maskiner för snöröjning dygnet runt.

Snöröjningen påbörjas samtidigt inne i centrum och ute i bostadsområdena. Gång- och cykelvägar prioriteras eftersom det är svårare att ta sig fram som gående eller på cykel, jämfört med bil. Särskilt märkbar är skillnaden för den som skjuter en barnvagn, använder rullator eller rullstol.

Ambitionen vid snöröjning är att göra så små vallar som möjligt vid garageinfarter och tomtgränser. En snövall på 20-25 centimeter ber vi dock fastighetsägare ha överseende med, snöröjningen skulle ta orimligt lång tid om vi skulle göra mindre. eller undvika snövallar helt och hållet.

Tänk också på detta

  • Underlätta för väghållningen genom att parkera rätt.
  • Parkera bilen på den egna fastigheten om det är möjligt.
  • Över gångbanor ska den fria höjden vara minst 2,5 meter, över cykelvägar minst 3,2 meter och över körbanor minst 4,6 meter. Beskär därför träd och buskar i god tid innan vintern.

Framkomligheten vid gångbanor är särskilt viktiga att tänka på när snön kommer, vissa av kommunens gator används också som snöupplag.

Arboga Kommunalteknik AB har sammanställt ett dokument som visar några bra tips samt vilka gångbanorna som används som snöupplag.

Gångbanor som snöupplag Pdf, 145 kB.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Driftavdelningen

ARBOGA KOMMUNALTEKNIK AB

Tegelvretsvägen 2

Postadress:
Box 45
732 21 Arboga