Stureskolan

Stureskolan är en 6-9 skola som ligger i centrala Arboga. Skolan har 300 elever.

Om vår skola

Stureskolan, som renoverades 2021, har tre arbetslag. Våra utvecklingsledare leder arbetslagen och de ingår, tillsammans med rektorn, i skolans ledningsgrupp.

Stureskolans elever kan engagera sig i elevråd, skol- och idrottsförening och kamratstödjargrupper.

Vi har ett elevhälsoteam som består av rektor, kurator, skolsköterska, specialpedag, speciallärare och studie- och yrkesvägledare.
Vi delar skolpsykolog och skolläkare med de övriga skolorna i kommunen.

Senast uppdaterad:

Område

Norr

Kontakt

Stureskolan

Besöksadress:

Vallgatan 19

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga

Joakim Sundh

REKTOR