Elevhälsa

dator och ett stetoskop liggande på ett bord

Rektor, kurator, skolläkare, skolpsykolog, skolsköterska, speciallärare och specialpedagog bildar tillsammans skolans elevhälsoteam.

Elevhälsan ska främja elevernas utveckling, förebygga att skolproblem uppstår och ta hand om problem om de trots allt har uppkommit.

Elevhälsan är till för elever som går i förskoleklass, grundskolan, anpassad skola samt gymnasieskolan och består av fyra delar:

  1. Den medicinska insatsen (EMI).
  2. Den psykologiska insatsen.
  3. Den psykosociala insatsen.
  4. Den specialpedagogiska insatsen.
Mecicinska insatser

Alla elever har regelbunden tillgång till skolsköterska och skolläkare. En viktig del av deras arbete är hälsofrågor. De finns med i allt från samtal med eleverna till deltagande i skolans hälsoarbete.

Alla elever erbjuds hälsobesök och vi följer barnens hälsa, tillväxt och utveckling under skolgången. Hälsosamtalen, där vi pratar om hälsofrågor som är viktiga för eleven själv, är en central del av besöken.

Vaccinationer erbjuds enligt det nationella vaccinationsprogrammet för barn och ungdomar.

Skolsköterska

Skolsköterskan ska följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras psykiska och fysiska hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Skolsköterskans arbete ska vara främjande och förebyggande och det innefattar bland annat hälsokontroller, vaccinationer och enklare sjukvårdsinsatser.

Skolläkare

Skolläkaren arbetar i första hand hälsofrämjande och förebyggande, men också åtgärdande på alla nivåer. Skolläkaren är legitimerad läkare. Skolläkaren har fördjupad medicinsk kunskap inom områdena tillväxt, utveckling, endokrinologi, psykisk hälsa, specifika skolsvårigheter, långvariga sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar i skolan, vaccinationer, smittskydd och hälsofrämjande arbete.

Psykosociala insatser

Kurator

Skolkuratorn arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser direkt riktat till elever eller indirekt via skolans personal för att stödja enskilda elev eller övergripande för att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling.

Kuratorn ska tillföra kompetens i socialt arbete och bidra med insatser i socialt och psykosocialt arbete på individ-, grupp- och oganisationsnivå.

Psykologiska insatser

Skolpsykolog

Skolpsykologen arbetar med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Skolpsykolgen handleder skolpersonal och gör utredningar för enskilda elever.

Specialpedagogiska insatser

Specialpedagog och speciallärare

På varje skola har eleverna tillgång till personal med specialpedagogisk kompetens, som till exempel speciallärare och specialpedagoger. De nås via mentor eller rektor på respektive skola.

Vi finns här för dig, men om du vill läsa mer om vilket stöd som finns att få och vilka andra ställen du kan få råd ifrån, så finns sidan Ung och mår dåligt

Om du känner dig trött och stressad, ofta har huvudvärk eller ont i magen så vill vi tipsa om Dans för hälsa. Det är en forskningbaserad metod för att stärka psykisk hälsa hos unga genom kravlös rörelseglädje och social gemenskap. Dansen är för dig som går i åk 4-6 eller åk 7- t o m år 3 på gymnasiet. Den är kostnadsfri och helt kravlös. Läs mer om dans för hälsa

Senast uppdaterad:

Kontakt

Ann Myrelid

VERKSAMHETSCHEF SAMLADE ELEVHÄLSAN

Skolsköterska Ladubacksskolan

Maria Thapper

SKOLLÄKARE

Sara Hellstrand

SKOLSKÖTERSKA

Skolsköterska Gäddgårdsskolan åk 5-9 samt anpassad skola

Susanne Larsson

SKOLSKÖTERSKA

Skolsköterska Nybyholmsskolan och Stureskolan

Matilda Pettersson

SKOLSKÖTERSKA

Skolsköterska Gäddgårdsskolan åk F-4 och Brattbergsskolan

Susanna Svensson

SKOLSKÖTERSKA

Skolvägen 4
732 32 Arboga

Susanna arbetar i Götlunda på tisdagar ojämna veckor och på onsdagar jämna veckor.

Övriga dagar arbetar Susanna på Vasagymnasiet.

Alexander Bergman

SKOLPSYKOLOG

Victoria Ivarsson

SKOLPSYKOLOG

Ellinor Hedquist

SKOLKURATOR

Skolkurator Ladubacksskolan och Stureskolan

David Klint

SKOLKURATOR

Skolkurator Gäddgårdsskolan och Brattbergsskolan

Helene Klint

KURATOR

Skolvägen 4
732 32 Arboga

Helene arbetar i Götlunda på tisdagar ojämna veckor och på onsdagar jämna veckor.

Helene arbetar på Nybyholmsskolan på tisdagar jämna veckor och onsdagar ojämna veckor.

Övriga dagar arbetar Helene på Vasagymnasiet.