Överklagan

Det är ingen garanti att bli antagen till en vuxenutbildning på gymnasial nivå. Om inte alla behöriga sökande kan antas till en utbildning sker en prioritering enligt förordning (2011:1108) om vuxenutbildning

Kan du överklaga ett beslut?

Beslut om antagning kan inte överklagas. Däremot kan bland annat beslut om avbrott av studierna överklagas.

Läs mer om överklagan och vilka beslut som kan överklagas på skolväsendets överklagandenämnds hemsida eller kap.28, 12§ i skollagen

Om du är missnöjd med ett beslut som går att överklaga ska du överklaga inom tre veckor från den dag som du fick del av beslutet. Det gör du genom att skicka din överklagan via brev eller mejl till Arboga Högskolecentrum, se adress till höger.

Vi har en färdig blankett för överklagan som du kan beställa via Studie- och yrkesvägledaren eller via receptionen på mail: kristina.eliasson@arboga.se

Tänk på det här när du skickar in ditt överklagande:

  • Vilket beslut vill du ska omprövas?
  • Beskriv varför du tycker att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Det är mycket viktigt att du förklarar varför du tycker att beslutet ska ändras.
  • Ange tydligt namn, adress, telefonnummer och personnummer.
  • Skriv under din överklagan med underskrift, datum och ort.
  • Eventuella bilagor och kompletterande information ska också bifogas överklagan, i samma kuvert eller samma mejl.

Arboga Högskolecentrum prövar om beslutet ska ändras. Om vi väljer att inte ändra beslutet enligt din önskan skickar vi det vidare till skolväsendets överklagandenämnd som då prövar ärendet.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Högskolecentrum

Besöksadress: Högskolecentrum, Gunnarsrovägen 2, 732 32 Arboga

Postadress: Vuxenutbildningen Högskolecentrum, Box 6, 732 21 Arboga

Sommaröppettider:

Måndag-torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-14.00

Semesterstängt vecka 28-30.

Ordinarie öppettider

Måndag–torsdag: 08.00–16.00
Fredag: 08.00–15.00