Val av skola

Hemkommunen är skyldig att ordna en plats för alla barn i grundskolan.
Hur många elever som får plats vid varje skolenhet bestäms av kommunen.

Vad är det som gäller när du ska välja skola?

Principer för placering på skolenheter

I första hand fylls platserna på en skola av de barn som hör till skolans upptagningsområde. I vissa fall innebär det att skolan blir helt full och att alla elever som vill inte får plats. Om skolan har möjlighet att ta emot fler elever fördelas platserna i turordning utifrån följande kriterier:

  1. Upptagningsområde.
  2. Relativ närhet.
  3. Syskonförtur.

Arboga kommuns upptagningsområden för grundskolan

Arboga kommun har beslutat om upptagningsområden för de kommunala grundskolorna:

Karta med Arboga kommuns upptagningsområden

Relativ närhet

Bilden visar ett exempel med två lika gamla elever och hur kriteriet relativ närhet fungerar.

Bild på relativ närhet för skolelever

Relativ skolväg elever

Båda eleverna har sökt till samma skola, skola 1. Den har endast en plats kvar. Det är Elev 2 som får platsen och nu ska du få veta varför.

  • Elev 2 har 500 meter till den sökta skolan och 1 000 meter till den alternativa skolan. 1 000 meter – 500 meter är 500 meter.
  • Elev 1 har 250 meter till den sökta skolan och 500 meter till den alternativa skolan. 500 meter – 250 meter är 250 meter.

Elev 2 har längre till den alternativa skolan än vad Elev 1 har. Det är därför Elev 2 får platsen på skolan.

Regelverket

Hur många elever som får plats vid varje skolenhet bestäms av kommunen. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål när en elev får en plats i en skola. Men, vårdnadshavarens önskemål får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet. Det kallas närhetsprincipen.

Eftersom det finns flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet så innebär det inte alltid att barnet blir placerad i den skolan som ligger närmast hemmet. När platserna på en skola tar slut är det kommunen som bedömer vilka elever som har rätt till en plats på skolan. (Skollagen, 10 kapitel 30 §)

Kommunen får bestämma vilka principer som gäller vid placering på skolenheter. Principerna får inte begränsa eller sätta bestämmelserna om vårdnadshavarnas önskemål och närhetsprincipen ur spel.

Ansök om skolplats i Arboga:

Via denna länk ansöker du om skolplats. Du som medsökande förälder bekräftar ansökan för ditt barn via samma länk:

Ansök om/Bekräfta skolplats

Inloggning till e-tjänsterna

Du loggar in till Ansökan om skolplats med BankID eller Freja eID. Har du inte möjlighet att legitimera dig med BankID eller Freja eID kontaktar du barn.utbildning@arboga.se

Skaffa BankID

Skaffa Freja eID

Frågor?

Vid frågor kontakta oss via e-post: barn.utbildning@arboga.se

Senast uppdaterad:

Lotta Jacobsson

SKOLASSISTENT

Skolassistent

Administratör Edlevo och Unikum