Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar. De kan beviljas boende i familjehem för en kortare eller längre tid. Det finns också barn som är i behov av miljöombyte eller stöd av en vuxen, de erbjuds kontaktfamiljer eller kontaktpersoner.

Att öppna sitt hem för ett barn från en främmande familj är ett ansvarsfullt uppdrag som kan vara både stimulerade och roligt. Det innebär att du med stöd av socialtjänsten och i samverkan med barnets föräldrar ger barnet trygghet och omsorg för kortare eller längre tid.

Vem kan bli familjehem?

Du kan bo på landet eller i staden, i villa eller lägenhet. Det behöver finnas ett ledigt rum till det placerade barnet. Det är viktigt att du har en stabil livssituation, ork och engagemang att ta emot ett barn i familjen. Du ska kunna erbjuda barnet en stabil och trygg hemmiljö med mycket kärlek och omsorg. Du behöver samarbeta med barnets nätverk, socialtjänst och skola. Om ni är fler i din familj är det viktigt att alla i familjen är överens om att ni vill bli familjehem för ett barn.

Du som vill bli familjehem utreds genom hembesök, intervju, registerutdrag från bland annat polis och socialtjänst och genom referenser. Lever du i en relation kommer din partner att utredas på samma vis som du. Om ni har barn kommer en familjehemssekreterare även att prata med dem under utredningens gång.

Jourhem

Ett jourhem är ett familjehem som är redo att, med kort varsel och dygnet runt, ta emot barn som behöver placeras. En jourplacering kan variera från några dagar till flera månader och under placeringen planerar socialtjänsten för tiden efter jourplaceringen.

Ersättningar

Att vara familjehem eller jourhem är ett uppdrag och uppdragsgivaren är socialtjänsten. Som uppdragstagare för Arboga kommun får du ekonomisk ersättning för uppdraget enligt SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) rekommendationer. Ersättningen innehåller en arvodesdel som är skattepliktig och en skattefri omkostnadsdel som ska täcka barnets omkostnader.

Vilket stöd får jag som familjehem eller jourhem?

Som familjehem eller jourhem får du kontinuerligt stöd av din familjehemssekreterare som blir din personliga kontakt på socialtjänsten. Familjehemssekreteraren ger råd och stöd utifrån familjehemsuppdraget. Vi erbjuder våra familjehem utbildning, bland annat Socialstyrelsens utbildning ”Ett hem att växa i”. Vi ordnar även cafékvällar där vi bland annat bjuder in föreläsare och du får möjlighet att träffa andra familjehem som du kan dela erfarenheter med.

Barnet har sin egen kontakt på socialtjänsten i form av en barnföljare (socialsekreterare). Både familjehemssekreterare och barnföljare har ett nära samarbete och arbetar tillsammans vid en familjehemsplacering.

Förstärkt stöd vid behov

I Arboga kommun är vi stolta över att vid behov kunna erbjuda våra familjehem och jourhem extra förstärkt stöd. Stödet ges av både en familjehemssekreterare och en familjebehandlare. Stödet anpassas och utformas efter barnets och familjehemmets behov.

Kontaktfamilj

I kontaktfamilj vistas barnet ungefär en till två helger i månaden som ett stöd för den biologiska familjen. Omfattningen av uppdraget beslutas av barnets socialsekreterare i samråd med föräldrarna.

Kontaktperson

Som kontaktperson är du en extra vuxen som stöd till främst ungdomar och ni träffas under några timmar på vardagar eller helger för att göra olika aktiviteter tillsammans.

Vill du veta mer?

På Socialstyrelsens webbplats "Min insats" kan du läsa mer om hur det är att vara familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson.

Vill du bli familjehem, jourhem kontaktfamilj eller kontaktperson och göra en insats för ett barn?

Tveka inte att kontakta våra familjehemssekreterare eller gör en intresseanmälan här på hemsidan.

Kontakt

Anna Gustafsson

FAMILJEHEMSSEKRETERARE

TELEFON
ADRESS

Storgatan 28
732 46 Arboga

Louisa Eklund Fritze

FAMILJEHEMSSEKRETERARE

TELEFON
ADRESS

Storgatan 28
732 46 Arboga

Senast uppdaterad: