Värdighetsgarantier för hemtjänsten

För att det ska vara tydligt vad du som har hjälp av Arboga kommuns hemtjänst kan förvänta dig ger vi dig några löften. Vi kallar dem värdighetsgarantier.

Vi lovar att

  • Du erbjuds en fast omvårdnadskontakt
  • Du tillsammans med din fasta omvårdnadskontakt upprättar en genomförandeplan utifrån dina behov
  • Personalen följer den upprättade genomförandeplan enligt rutin
  • Du har möjlighet att ha önskemål om när och vilken tid du önskar få stöd
  • Du har möjlighet att ge önskemål om vilken tid du önskar få övriga hemtjänstinsatser utförda
  • Du får information i förväg om tiden måste ändras
  • Du kan nå hemtjänstgruppen direkt eller lämna meddelande på telefonsvarare som alltid lyssnas av dygnet runt
  • All personal bär namnbricka där det framkommer att de arbetar i hemtjänsten

Senast uppdaterad: