Resebidrag

Gymnasieelever som studerar inom Västmanlands län kan ansöka om skolkort för fria resor hos Västmanlands lokaltrafik (VL). På VL:s webbplats kan du läsa om skolkort för gymnasieelever i Västmanland.

Skolkort hos Västmanlands Lokaltrafik

Dagliga resor

Elev som dagligen pendlar mellan studieorten och hemkommunen kan beviljas busskort eller resebidrag.

Elever med studier inom Västmanlands län ansöker om ett busskort via VL, Västmanlands lokaltrafik. Elever med studier utanför Västmanlands län ansöker om ett resebidrag via hemkommunen. Resebidragets storlek varierar beroende på avstånd mellan hemmet och skolan, samt lämpligaste resealternativ/transportsätt.

 

För att vara berättigad till resebidrag måste du vara folkbokförd i Arboga kommun. Ansökan om resebidrag kan inte kombineras med ansökan om inackorderingsbidrag eller ansökan om skolkort från VL.

Resebidraget betalas ut nio gånger per läsår. Utbetalningen görs månadsvis under perioden september-december och januari-maj, vanligen sista bankdagen i månaden.

Observera att en ny ansökan måste lämnas in för varje nytt läsår.

Ansökan om resebidrag utanför Västmanlands län Pdf, 268 kB.

Ansökan om fri skolresa för elever som åker från Götlunda till gymnasieskolor i Örebro Pdf, 93 kB.

Observera

  • Ansökan om resebidrag kan inte kombineras med ansökan om inackorderingsbidrag.
  • Om du inte längre uppfyller grunderna för att få resebidrag är du skyldig att informera expeditionen på Vasagymnasiet.
  • Den som felaktigt tar emot resebidrag är skyldig att återbetala beloppet.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Annica Terol-Johansson

ASSISTENT OCH ELEVREGISTRERARE

Skolvägen 4
732 32 Arboga

Öppettider: måndag - fredag 8-12