Ansökan, uppsägning och placeringserbjudande av fritidshemsplats

Här hittar du information och regler om hur du ansöker och säger upp din plats på fritidshemmet. samt tackar ja eller nej till ett placeingserbjudande. Många av dessa ärenden gör du i våra e-tjänster.

När du ska använda våra e-tjänster behöver du, i vissa fall, logga in med e-legitimation. Har du inte e-legitimation kan du få det av din bank.

Skyddad ID

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka om plats på webben utan istället kontakta vår assistent för förskola och fritidshem, Ing-Marie Blomkvist.0859-872 19 
telefontid mån-fre 8.00-12.00
ing-marie.blomkvist@arboga.se

Tacka ja eller nej till plats


Om du vill säga upp fritidshemsplatsen gör du det via Edlevos app där du loggar in med Bank-id. Uppsägningstiden är en månad. Du når även Edlevo via webben:

Säg upp fritidshemsplats via webben

Vanliga frågor och svar om ansökan och uppsägning


När ska jag ansöka om plats på fritidshem?

Din ansökan bör vara oss tillhanda senast fyra månader innan du vill börja använda platsen. Om ditt barn redan har en plats på en förskola så omvandlas platsen automatiskt till en plats på ett firitdshem från och med den termin när barnet börjar i förskoleklass. Då behöver du alltså inte ansöka om en plats. Du kan naturligtvis ansöka om en plats närmare inpå i tiden om du till exempel flyttar hit, plötsligt får ett arbete eller kommer som nyanländ.

När får jag besked om plats på fritidshem?

Om du har ansökt fyra månader innan önskat datum har vi som målsättning att ge dig ett besked två månader innan samma datum.

Hur säger jag upp min plats?

Du säger upp din fritidshemsplats via Edlevos app där du loggar in med bank-ID eller Freja eID. Uppsägningstiden är 1 månad och du betalar för platsen under uppsägningstiden. Du har rätt att nyttja platsen under tiden.

Kommunen kan säga upp barnets plats om platsinnehavaren har en skuld på 2 månaders avgifter. Kommunen kan också säga upp barnets plats om platsen inte har nyttjats under 1 månad, utan att förskolan meddelats om barnets frånvaro.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Ing-Marie Blomkvist

ASSISTENT FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

Besöksadress:

Rådhuset, Smedjegatan 5

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga

Telefontider:
Måndag - fredag 08.00-12.00