Starta förening

 Att bilda en ideell förening är ett bra sätt att tillsammans med andra med ett gemensamt intresse driva verksamhet eller frågor.

Innan du börjar

Innan du bestämmer dig för att starta en förening behöver du ta reda på om det redan finns en befintlig förening som driver den verksamhet som du vill starta. I föreningsregistret hittar du alla kommunens registrerade föreningar.

Här hittar du föreningsregistret

Hur bildar man en förening?

I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär att en grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna.

Föreningen måste givetvis följa de lagar och regler som gäller i samhället. Dessutom finns det en hel del praxis som styr föreningarnas verksamhet.

Om föreningen behöver ett organisationsnummer

Alla föreningar som behöver ett organisationsnummer, till exempel föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet, måste lämna uppgifter om sina inkomster och utgifter till den lokala skattemyndigheten.

Uppgifterna lämnar man på en deklarationsblankett eller en blankett för särskild uppgift. Föreningen blir då registrerad hos den lokala skattemyndigheten och får ett eget organisationsnummer. För att registreras i detta sammanhang måste föreningen skicka in stadgar och uppgifter på den styrelse som blivit vald på ett medlemsmöte.

Mer information om hur du går till väga om du vill starta en förening hittar du under länkarna.

Vänd dig till föreningsenheten för hjälp och råd

Behöver du hjälp och råd när du startar en förening kan du vända dig till föreningsenheten på kommunen eller den distrikt- eller riksorganisation som er förening kommer att tillhöra.

Registrera din förening i föreningsregistret

När du registrerar din förening får föreningen vara med i kommunens föreningsregister. Det är frivilligt och helt gratis. Din förening måste vara registrerad hos kommunen om du vill kunna söka föreningsbidrag.

Det finns många fördelar med att vara registrerad och synas i föreningsregistret:

  • Det är lättare att få nya medlemmar eftersom det är ett bra sätt at t visa att ni finns.
  • Det är err bra sätt för nyinflyttade att hitta utbudet i kommunen.
  • Det är ett att ge medlemmar tillgång till kontaktuppgifter.
  • Föreningen får ta del av aktuella utskick från kommunen.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Karin Sigge Dahlqvist

FÖRENINGSKONSULENT

Smedjegatan 5
732 21 Arboga