Hur mår vattnet i Arboga?

Nästan alla vattendrag och sjöar i Arboga är drabbade av övergödning. Övergödning leder till bland annat algblomning och syrefattiga vatten, vilken i sin tur kan leda till badförbud, fiskdöd och minskad biologisk mångfald.

Övergödningen beror på att vi människor tillför mer näringsämnen än vattnet mår bra av. I Sveriges inland är det framförallt ämnena fosfor och kväve som bidrar till övergödningen. I de flesta vatten i Arboga kommun har enskilda avlopp en stor påverkan på tillförseln av näringsämnen. Jordbruket spelar också en stor roll.

I Arboga finns några viktiga grundvattenförekomster som ingår i vattenskyddsområden. De är skyddade för att de är viktiga dricksvattentäkter. Det innebär att särskilda regler gäller för verksamheter och enskilda avlopp inom området. Vattenskyddsområdena som finns i Arboga är Lungeråsen Götlunda, Åsbo-Lunger och Frösshammarsön. Ett vattenskyddsområde för Hjälmaren håller på att tas fram.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 4, Arboga

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Ansök eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster

Det går att lämna handlingar i vår brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 4 i Arboga.