Regler och övervakning

Parkering

I Arboga kommun är all parkering avgiftsfri. Det finns närmare 600 kommunala parkeringsplatser i ett varierat utbud i stadskärnan. I anslutning till Arboga resecentrum finns även en 7-dygns långtidsparkering.

Parkeringsregler och övervakning

Inom tätorterna Arboga, Medåker och Götlunda gäller bestämmelser enligt trafikförordningen och genom lokala trafikföreskrifter. På allmän plats, som även inkluderar kommunala vägar och gator, får man parkera under högst 24 timmar i följd under vardagar, utom dag före sön- och helgdag om inget annat anges.

Kommunen har anlitat ett bevakningsföretag som kontrollerar att parkeringsreglerna efterlevs. Övervakningen ska i första hand bidra till trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter, exempelvis bötfälls fordon som står parkerade på trottoarer eller övergångsställen. Bevakningsföretaget övervakar även tidsreglerade parkeringar och tipsar kommunen om fordon som övergivits eller på annat sätt inte hör hemma på kommunens mark.

Vill du veta mer om parkeringsregler så finns det en bra skrift som heter Stanna och Parkera som du kan ladda hem.

Skriften finns på Transportstyrelsens hemsida

Tidsreglerad parkering

Inom centrum, som omfattas av området innanför Centrumleden och ån i söder, är det tillåtet att parkera högst 2 timmar. Samtliga infarter till centrum är skyltade med parkeringszon och 2-timmar tillåten parkering gäller generellt för hela området om inget annat anges.

En del parkeringar tillåter längre parkeringstid främst nattetid. Några exempel på hur de kan vara skyltade med tilläggstavla:

  • 7-18 innebär att tidsregleringen gäller vardagar utom dag före söndag och helgdag mellan klockan 07.00 och 18.00.
  • (7-15) innebär att tidsregleringen gäller vardag före söndag och helgdag mellan klockan 07.00 och 15.00.

Bussparkering

Avgiftsfri parkering för bussar finns på Strandvägen och Vallgatan.

Uppställningsplats husbil

På Ångbåtsgatan finns en uppställningsplats för husbilar, det finns också en yta avsedd för husbilar på grusparkeringen vid Vinbäcken. Parkeringarna är avgiftsfria och man får stå i max 3 dygn.

Mer information finns på visitarboga.se

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga Kommunalteknik AB

ARBOGA KOMMUNALTEKNIK AB

Smedjegatan 5

Postadress:
Box 45
732 21 Arboga