Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som är avsett för personer med omfattande funktionsnedsättningar som medför ett behov av hjälp av mycket personlig karaktär. Insatsen ger den funktionshindrade möjlighet att leva som andra samt främja den enskildes rätt till delaktighet och jämlikhet i samhällslivet.

Den enskilde ska behöva hjälp med sina grundläggande behov; hjälp att klä på sig, äta, sköta sin hygien eller att kommunicera med andra. Personlig assistans kan även sökas hos Försäkringskassan, om behovet av hjälp för de grundläggande behoven överstiger mer än 20 timmar i veckan.

Du väljer själv vem som utför assistansen

Den som har ett beslut om beviljad personlig assistans kan själv välja vem som ska utföra assistansen, kommunen, privat företag eller kooperativ. Det finns även möjlighet att själv vara arbetsgivare för sina assistenter.

Senast uppdaterad: