Skolskjuts

Arboga kommun ordnar skolskjuts till elever i förskoleklass, grundskola, anpassad skola och gymnasieskola som bor långt ifrån sin skola. Rätten till skolskjuts avgörs bland annat av färdvägens längd och trafiksäkerheten på vägen. Du kan få skolskjuts till den skola som kommunen har anvisat.

Tidtabell för skolskjuts

Här hittar du tider för skolskjutsar i Arboga kommun och telefonnummer till bussbolag som kör åt kommunen:

Tidtabell för skolskjuts med Götlunda buss Pdf, 71 kB.Götlunda Buss 0589-53067

Tidtabell för skolskjuts Viby buss Pdf, 59 kB.Viby Buss 0589-12185

Tidtabellen gäller under hela läsåret och visar när bussarna avgår på morgonen.

Vilka har rätt till skolskjuts?

Avståndet mellan hem och skola avgör om du får skolskjuts

Elever i grundskolan och gymnasieskolan har rätt till skolskjuts enligt följande regler:

  • årskurs F-3 med en skolväg som är minst 3 km
  • årskurs 4-6 med en skolväg som är minst 4 km
  • årskurs 7-9 med en skolväg som är minst 5 km
  • gymnasiet med en skolväg som är minst 6 km

Kilometergränserna anger även hur lång gångvägen mellan hem och busshållplats maximalt kan vara.

Undantag för elever med funktionshinder eller andra särskilda skäl

Elever med särskilda skäl, som till exempel funktionshinder, kan få rätt till skolskjuts även om avståndet mellan hem och skola är kortare än gränserna ovan. Du måste förnya din ansökan inför varje läsår.

Du behöver ansöka om särskilda skäl för skolskjuts och kan fylla i blanketten här nedanför på datorn men du måste skriva ut den och skrivas under av vårdnadshavaren innan du skickar den till barn- och utbildningsförvaltningen.

Blankett för ansökan om skolskjuts vid särskilda fall. Pdf, 53 kB.

Måste jag ansöka om skolskjuts?

Du behöver inte ansöka om skolskjuts om du inte har växelvis boende eller andra särskilda skäl. De grundskoleelever som har rätt till skolskjuts erbjuds det automatiskt till den skola som kommunen har anvisat.

Växelvis boende, grundskola

Du som har växelvis boende och går i grundskolan måste ansöka om skolskjuts varje år.

Med växelvis boende menas att en elev bor på två adresser i kommunen (vårdnadshavares folkbokföringsadresser) lika mycket. Ansökan för växelvis boende gäller enbart för grundskolan som är en obligatorisk skolform. För att få skolskjuts från båda adresserna gäller samma regler för avstånd som vid ett boende och att båda vårdnadshavarna bor i Arboga kommun.

Om du har växelvis boende ansöker du om skolskjuts via blankett för särskilda skäl som finns nedan. Du kan fylla i blanketten på datorn men måste skriva ut den och skrivas under av vårdnadshavare för att sedan skickas till barn- och utbildningsförvaltningen.

Blankett för ansökan om skolskjuts vid särskilda fall. Pdf, 53 kB.

Skolresor eller resebidrag för gymnasieelver

Om du går på gymnasiet och det går skolbussar från din adress åker du skolbuss.

Går det ingen skolbuss från dig, men du uppfyller kraven för att få skolskjuts, ansöker du om fria skolresor hos Västmanlands Lokaltrafik (VL). Du måste göra ansökan varje år men du behåller busskortet som du får i årskurs 1.

Länk till information om fria skolresor till gymnasiet via Västmanlands Lokaltrafik, VL

Länk till ansökan om skolkort hos VL

Om det inte finns någon kollektivtrafik på sträckan du ska åka kan du söka resebidrag.

Läs mer om resebidrag och hur du ansöker om det

Folkbokföringsadressen avgör på gymnasiet


Eftersom gymnasiet är en frivillig skolform får man skolskjuts till och från folkbokföringsadressen.

Busskort

Alla elever som åker skolskjuts i linjetrafik får ett busskort. Om ditt busskort skadas eller om du tappar bort det får du själv betala för ett nytt kort. Om ditt kort inte fungerar eller om du har tappat bort det vänder du dig till expeditionen i grundskolan eller besöker Västmanlands lokaltrafiks hemsida.

Senast uppdaterad: