Lärande i förskolan

­Förskola är en verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Arboga har 11 förskolor, varav 10 i kommunal regi och en förskola som drivs som föräldrakooperativ.

Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Här lägger vi grunden för det livslånga lärandet.

Läroplanen ska garantera att alla barn får en lika bra förskola, oavsett var de bor. Eftersom alla förskolor följer samma läroplan har de också samma mål.

All vår verksamhet utgår från läroplanen. Däremot kan sättet att arbeta skilja sig åt och därför är varje förskola unik. Vad som passar på en förskola kanske inte passar på en annan. Verksamheten ska alltid anpassas efter barnen.

Länk till läroplanen (Lpfö18)

Varje förskola ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen. Arbetet är avgörande för att varje barn ska kunna gå i en förskola där man utvecklas och känner sig trygg.

Du som är vårdnadshavare kan följa förskolans arbete på lärplattformen Unikum.

Om förskolan (Skolverket)

Senast uppdaterad:

Kontakt

Britt-Marie Deubler

VERKSAMHETSCHEF/SKOLCHEF FÖRSKOLA

Besöksadress:

Rådhuset, Smedjegatan 5

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga