Mitt pågående ärende

Här hittar du e-tjänster för dig som har ett pågående ärende hos bygglovenheten på Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Mina byggärenden

Här kan du följa din ansökan, ta del av beslut, hämta dokument, läsa konversation med din handläggare och se noteringar om vad som har hänt i ärendet.

Mina byggärenden

Komplettera ditt ärende

Komplettera ditt ärende inför beslut

Här kompletterar du din ansökan inför beslut om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked eller startbesked i anmälansärenden.

Komplettera ditt ärende

Lämna handlingar inför startbesked

Här kompletterar du som fått ett bygglovsbeslut och som ska skicka in tekniska handlingar inför startbesked.

Lämna handlingar inför startbesked (efter bygglovsbeslut)

Anmäla kontrollansvarig

Om vi har bett dig att komplettera ditt ärende med en uppgift om vem som är kontrollansvarig, kan du som sökande eller en kontaktperson (ombud) göra det här.

Anmäla kontrollansvarig

Vill du göra ändringar i ett befintligt bygglov?

Om du ska göra en ändring i ett beviljat bygglov och ändringen är bygglovspliktig så behöver du skicka in en helt ny ansökan om bygglov. Ett exempel är om en byggnad ska göras större, högre eller få en annan placering. Ärendet hanteras som en vanlig bygglovsansökan och en ny ansökan skickas in via e-tjänsten. Om du är osäker på om åtgärden kräver bygglov kan du kontakta din handläggare.

Ansök om bygglov

Ansök om att få slutbesked

När arbetet är klart behöver du ett slutbesked innan du får ta byggnaden i bruk. Här skickar du in din ansökan om slutbesked.

Ansök om slutbesked

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 4, Arboga

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Ansök eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster

Det går att lämna handlingar i vår brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 4 i Arboga.