Parkeringstillstånd

Du som har en stor och varaktig funktionsnedsättning med utpräglade gångsvårigheter kan få parkeringstillstånd. Parkeringstillstånd handläggs av kommunalförbundet.

När du ansöker om parkeringstillstånd bedöms din funktionsnedsättning utifrån gångförmågan. Det krävs alltid ett intyg av läkare eller annan sakkunnig för att kunna få ett tillstånd.

Exempel på funktionsnedsättning som inte ger rätt till parkeringstillstånd:

  • Om du har svårigheter att bära.
  • Om du har mag- och tarmproblem där du kan få akut behov av en toalett.
  • Om du har problem att ta dig i och ur bilen, men klarar att gå relativt bra.

Kriterier när du inte kör själv

Om du har en funktionsnedsättning men inte kör själv gäller ändå samma kriterier. Dessutom bedöms din förmåga att bli avsläppt vid målpunkt och där ensam invänta föraren. Bedöms du klara av att bli avsläppt och själv invänta föraren beviljas du inte parkeringstillstånd.

Ansök hos kommunalförbundet

Du ansöker om parkeringstillstånd hos Västra Mälardalens Kommunalförbund. Du hittar ansökningsblanketten på vår blankettsida, eller kontakta handläggare på förbundet.

Kom ihåg intyg

För att din ansökan ska kunna behandlas behöver du lämna med ett intyg av läkare eller annan sakkunnig. Om du behöver komplettera din ansökan i efterhand blir utredningstiden längre, så kom ihåg läkarintyget redan från början!

Villkor för tillståndet

Utfärdat parkeringstillstånd gäller i samtliga EU-länder samt Norge, Island och Liechtetenstein.

Tillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren. Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst fem år.

Förlorat parkeringstillstånd

Kom ihåg att ditt parkeringstillstånd är en värdehandling. Om det blir stulet eller om du tappar det måste du anmäla det till polisen. Kopia av polisanmälan lämnas sedan till Västra Mälardalens Kommunalförbund.

Kontakt

Parkeringstillstånd

VÄSTRA MÄLARDALENS KOMMUNALFÖRBUND

TELEFON
ADRESS

Hultgrensgatan 4,
Västar Mälardalens Kommunalförbund,
731 50 Köping
Fax: 0221-67 00 77

Senast uppdaterad: