Torg och allmänna platser

Nytorget

Alla platser utomhus där allmänheten rör sig, till exempel gator, torg och parker är allmänna platser.

Lokala ordningsföreskrifter

Det finns grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kapitlet i ordningslagen (1993:1617). De lokala ordningsföreskrifterna innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Arboga kommun ska upprätthållas.

Uteserveringar

Uteserveringar inom Arboga stadskärna ska följa kommunens råd- och riktlinjer för uteserveringar på offentlig plats.

När råden och riktlinjerna för uteserveringar har arbetats fram har vi tagit hänsyn till byggnadsordningen för Arboga stadskärna och de gäller främst inom Arboga stadskärna, men kan med fördel användas som vägledning även för den som vill anordna servering utanför Arbogas innerstad.

Trottoarpratare och försäljningsbord

10 § i de lokala ordningsföreskrifterna behandlar frågan om trottoarpratare, försäljningsbord och andra liknande anordningar.

Bland annat gäller att framkomligheten för gående, rörelsehindrade, synskadade och andra trafikanter ska säkerställas och att portar och utfarter inte får blockeras.

Torghandel

Arboga kommun upplåter platser för torghandel som kan bokas per dag, vecka eller längre perioder efter överenskommelse. Handeln får bedrivas mellan klockan 8.00 och 20.00. Platser finns vid Entrétorget utanför ICA och Willys och för platserna 3-8 finns det eluttag. Det finns också platser vid Arboga station samt på Stora torget.

Entrétorget Pdf, 186 kB.

Stora Torget Pdf, 163 kB.

Bokning av torghandelsplatser sker via

telefonnummer 0589-68 75 00 (växel kopplar vidare) elleraktab@arboga.se

Nyttjande av allmän plats

Behöver du, som enskild person, förening eller företag, nyttja allmän plats måste du först kontakta Polismyndigheten som är beslutsfattande när det gäller nyttjande av allmän platsmark. Inför beslutet inhämtar Polismyndigheten synpunkter från Arboga Kommunalteknik AB, sedan lämnas tillståndet till den som har sökt.

Om det rör sig om större arrangemang där även gator och torg behöver stängas av, eller trafik ledas om, kommer kommunen att kalla den sökande till ett samordningsmöte.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektavdelningen

ARBOGA KOMMUNALTEKNIK AB

Smedjegatan 5

Postadress:
Box 45
732 21 Arboga