Gator och stadsmiljö

Den 13 december 2021 placerades 1000 marschaller runtom i Arboga. Från klocka 05:00 påbörjades arbetet.  Bland annat deltog AKTAB i arbetet.

Belysning

Arboga Kommunalteknik AB ansvarar för kommunens gatubelysning. På hösten gör vi en total översyn och på vintern byter vi enstaka trasiga lampor en gång per månad. Större fel åtgärdar vi så fort som möjligt.

Om belysningen är ur funktion kan du felanmäla det, anteckna gärna det fyrsiffriga numret som står på stolpen så vet vi exakt vilken stolpe det handlar om.

Det enklaste är att göra felanmälan via vårt felanmälansformulär men det går också bra att kontakta oss via telefon.

Felanmälan

Gatubelysningen står också för en betydande del av den energi som kommunen använder, men sedan många år tillbaka byter vi succesivt ut äldre armaturer till modernare LED-teknik. Investeringen är förstås kostsam, men långsiktigt är det ändå en vinst eftersom energiförbrukningen minskar.

Gågata

Delar av Nygatan och hela Järntorgsgatan i Arboga är gågator. På en gågata är det alltid de oskyddade trafikanterna som har företräde. Du får cykla där, men aldrig fortare än gångfart.

Du får bara köra på en gågata med motordrivet fordon om du måste göra något av följande ärenden

  • varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan
  • transporter av gods eller boende till eller från en adress vid gågatan
  • transporter av gäster till eller från en adress vid gågatan
  • transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från en adress vid gågatan
  • underhållsarbete, sandning och snöröjning

Fordon som har rätt att köra på gågatan ska köra i gångfart och ska alltid lämna företräde för oskyddade trafikanter.

Parkering på en gågata är bara tillåten på markerade platser, undantaget är för personer som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektavdelningen

ARBOGA KOMMUNALTEKNIK AB

Smedjegatan 5

Postadress:
Box 45
732 21 Arboga